Liên hệ7/9 Ngô Quyền, Phường 6, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng